Hunkovce

V Hunkovciach sa nachádza nemecký vojenský cintorín, ktorý pochádza z čias druhej svetovej vojny a je na ňom pochovaných takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Obnovený bol v roku 1994 a je celoročne udržiavaný. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami padlých. Nachádza sa na miernom svahu pred obcou Hunkovce na ľavej strane cesty v smere Svidník – Vyšný Komárnik.

V Hunkovciach je i vojenský cintorín z I. svetovej vojny. Leží cez cestu oproti nemeckému vojnovému cintorínu z II. svetovej vojny, v blízkosti rieky. Nie je tu však žiadna tabuľa ani kríž, ktoré by upozorňovali na existenciu vojnového cintorína – je bez pomníkov a neudžiavaný. Je postavený rovnako ako podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová cesta z miestnej bridlice.

Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias druhej svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992, (tá sa stala základom Dohody o vojnových hroboch medzi oboma štátmi z 2. 3. 1999), ho nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala.

Stav vojenského cintorína sa zhoršil v období 70. rokov 20. storočia, keď pri povodní bola plocha vojenského pohrebiska zanesená bahnom. Niektoré hrobové miesta boli úplne zničené. Dnes je zanedbaný a spustnutý. Sú to neudržiavané hroby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *