Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo je vodné dielo na rieke Dunaj v Bratislave a na juhovýchod od Bratislavy. Dunaj ako druhá najdlhšia rieka Európy predstavuje vodnú cestu, ktorej význam ako plavebnej cesty v súčasnosti stúpol aktiváciou prieplavu Rýn – Mohan – Dunaj. Úmerne tomu narástli požiadavky na vytvárania zodpovedajúcej plavebnej dráhy, na brodových úsekoch najmä prehlbovaním koryta a uzatváraním vedľajších ramien. Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo bolo eliminovaných 7 brodových úsekov, zvýšili sa cestovné rýchlosti, bola odstránená plavebná úžina pri Bagomeri a boli vytvorené priaznivé plavebné hĺbky v bratislavskom prístave.

Vodného dielo Gabčíkovo pôvodne bolo projektované a stavané ako súčasť sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros. Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou, ktorá v roku 1992 vypovedala zmluvu. Po realizácii náhradného riešenia, nazývaného Variant C, s menšou zdržou a prehradením Dunaja pri Čuňove na slovenskom území, v roku 1992 bolo dielo uvedené do prevádzky. Prvotnými cieľmi výstavby vodného diela boli zlepšenie plavebných podmienok, protipovodňová ochrana a výroba elektrickej energie, pritom sa však dôležitosť kládla aj rekreačnému a turistickému využitiu.

V stále sa meniacej rieke Dunaj sa nedarilo vytvoriť spoľahlivú plavebnú dráhu dlhý čas. Už v polovici 19. storočia vznikol názor, že najlepšie by bolo plavbu riešiť odklonením sa od pôvodného koryta Dunaja. Napokon bol vybratý práve tento variant. Podľa neho sa Dunaj odkláňa zo zdrže Hrušov cez prívodný kanál, hydrocentrálu Gabčíkovo a odpadový kanál.

Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať aj počas výhliadkových plavieb osobnou loďou, ktoré majú pripravené 2 programy okružných plavieb a 4 výhliadkové plavby do Čúňova, Štúrova, Ostrihomu a do Budapešti. Plavba trvá 1 – 5 hodín, podľa dĺžky trasy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *