Turniansky hrad

Turnianskeho hradu zrúcaniny sa týčia nad obcou Turňa nad Bodvou, na krasovom kopci vysokom 375 m, kde sa nachádza Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch. Na tomto osamelom kopci už zďaleka vidieť vyčnievať jeho ruiny.

Hrad bol postavený po tatárskom vpáde. Vznikol pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia. Prvá zmienka o Turnianskom hrade je v listine Béla IV. z prvej polovice 13. storočia. Podľa nej panovník daroval hrad šarišskému grófovi Tékusovi. Potom prešiel do rúk Turnianskovcov.
Jeden z nich Ján, v roku 1357 hrad zrenovoval a zväčšil. Turnianskovci mali v držbe hrad až do vymretia ich rodu, do roku 1406, keď naň získal donáciu Štefan Šafár z Branča. Hrad od neho získala známa gemerská zemepánska rodina Bebekovcov, ktorá mala hrad v držbe až do roku 1440.  V období národnooslobodzovacieho boja v zachovalých miestnostiach hradu ubytovali domobrancov. Z ich nedbanlivosti vznikol požiar, ktorý zničil celú konštrukciu strechy. Od toho času bol hrad odsúdený na zánik. Počas II. svetovej vojny Nemci zničili aj pozostalé múry hradu, keď odtiaľto odstreľovali cestu vedúcu do Košíc.

Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov v teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad sprístupnený – v skalnom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov.K zrúcaninam hradu sa dostanete po modrej turistickej značke z obce Turňa nad Bodvou alebo po žltej turistickej značke z obce Háj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *