Drevený kostolík v Korejovciach

Drevený kostolík v Korejovciach

Chrám Ochrany Bohorodičky je cerkev východného obradu v obci Korejovce. Chrám bol postavený v roku 1761[1]. Od roku 1968 je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky. Romantický zrubový kostolík Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach je jedným z najmenších slovenských drevených kostolíkov. Jeho typické šindľové cibuľky a kované trojramenné čítaj viac..

Drevený kostolík sv. Mikuláša

Drevený kostolík sv. Mikuláša

Chrám svätého Mikuláša  je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasvätená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem čítaj viac..

Malacký kaštieľ

Malacký kaštieľ

Pálfiovský kaštieľ je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok. Nachádza sa nachádza v zámockom parku mesta Malacky. Pôvodne bol barokovým reprezentačným šľachtickým sídlom. Kaštieľ je štvorkrídlový, uzatvorený objekt s vnútorným nádvorím. Pôvodnými majiteľmi kaštieľa boli Pálfiovci. Budova bola niekoľkokrát prestavaná. Začiatkom 19. storočia bola uskutočnená radikálna čítaj viac..

Rotunda sv. Juraja Skalica

rotunda svateho juraja v skalici

Rotunda svätého Juraja v Skalici je stavba postavená v ranorománskom štýle zrejme už v 11. storočí. Neskôr bola prestavaná vgotickom a barokovom štýle. Rotunda je symbolom Skalice. Nachádza sa na okraji centra Skalice. Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom slohu. Horná časť rotundy plnila obrannú funkciu a spodná časť slúžila ako kaplnka. Z gotického čítaj viac..

Kaštieľ v Svätom Antone

Svätý Anton

Kaštieľ Svätý Anton označovaný aj ako Kaštieľ Antol alebo Koháriovský kaštieľ je kaštieľ nachádzajúci sa pod lesom v obci Svätý Anton, neďaleko od Banskej Štiavnice. Je to pomerne dobre zachovaný neskoro barokovo – klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1985 je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a je sprístupnený verejnosti. Stavba bola čítaj viac..