Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves leží  v Košickom kraji.

Mesto je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. Počtom obyvateľov je druhým najväčším mestom Spiša, tretím najväčším mestom Košického kraja a šestnástym najväčším mestom na Slovensku. V priebehu 10. storočia sa štruktúra slovenského osídlenia stabilizovala a ustálili sa aj komunikačné ťahy, ktoré neskôr tvorili základ cestnej siete na Spiši.
Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie stredného Spiša, na ktorom leží Spišská Nová Ves, bolo už v dobe veľkomoravskej ríše osídlené slovanským obyvateľstvom. Od zániku Veľkomoravskej ríše až do začiatku 13. storočia, kedy sa objavujú prvé písomné správy, nie sú o osudoch Spiša žiadne správy. Túto medzeru dopĺňa jedine komplexný archeologický výskum. V meste pôsobí mlynsko-pekárensky a cestovinárensky kombinát, výrobca kompresorov a kondenzačných jednotiek do chladiacich zariadení a výrobca plastových okien.

Sú tu aj tieto pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, Rím-kat kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Provinčný dom, Reduta, Budova radnice, Evanjelický kostol, Budova gymnázia, Meštianske domy. Nachádza sa tu aj Múzeum Spiša a Slovenské technické múzeum – vysunutá expozícia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *