Románsky kostol v Kalinčiakove

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýšenine približne v strede dnešnej mestskej časti Levíc – Kalinčiakova.

Obec sa prvýkrát písomne spomína v r. 1290. Až do 18. storočia patrila k dedičným majetkom Šimoniovcov. Fara v Kalinčiakove sa prvýkrát spomína v súpise pápežských desiatkov z r. 1332 – 1337, kde sa spomína farár Ján. Kostolík bol postavený niekedy začiatkom 12. storočia ako jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou a západnou zemepanskou emporou situovanou v lodi. Na Slovensku je takýto  nezvyčajný prípad riešenia empory jediný. Zo statického hľadiska táto dvojica stĺpov nemá významnú úlohu.
Na emporu sa vstupovalo kamenným schodiskom umiestneným v hrúbke západnej steny. V strede murovaného parapetu empory sa dnes nachádza klasicistický organ. Do lode sa vstupovalo dvoma portálmi. Južný portál, ktorý je dodnes funkčný má nad prekladom v exteriéri viditeľný polkruhový kamenný oblúk a predstavuje jeden z prvých vývinových stupňov portálov na našom území.

V roku 1932 bol rekonštruovaný pod dohľadom V. Mencla, pričom z jeho fasád bola odstránená omietka a bolo prezentované režné murivo. Menšie úpravy sa na ňom diali aj v druhej pol. 20. storočia a v r. 2003. Pred niekoľkými rokmi bol pri výstavbe základov rodinného domu v blízkosti kostolíka odhalený a preskúmaný stredoveký cintorín. Kostolík v súčasnosti slúži reformovanej cirkvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *