Prečínska skala

Prečínska skala je chránená prírodná pamiatka v správe CHKO Strážovské vrchy, nachádzajúca sa v Strážovských vrchoch, nad obcou Prečín. Bola vyhlásená v roku 1994, o výmere 3,78 ha. Bralá sú budované najmä súvrstviami paleogénnych zlepencov so zvetralými skalnými útvarmi. Vyskytujú sa tu morfologicky zaujímavé skalné útvary karbonátových zlepencov a brekcií s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov. Prečínska skala je aj obľúbeným skalolezeckým terénom.

Lezenie je možné od 1.7 do 31.12. Nachádza sa pri hlavnej ceste v smere od Považskej Bystrice za obcou Prečín, kde po ľavej strane vystupuje z lesa úzky skalný pás, na konci ktorého je skalná veža s dobre viditeľným krížom. Po pravej strane nad cestou vystupuje skalná veža a Nepránka. Piesčitý zlepenec bez dostatočného členenia s malou mechanickou odolnosťou poskytuje veľmi namáhavé lezenie po ostrých dierkach v stenách vysokých nie viac ako 20 metrov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *