OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najznámejšia – stála expozícia sa nachádza v pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských i svetových dejín. Pamätník SNP v Banskej Bystrici je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorého úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny a Slovenské národné povstanie.

Centrum povstvania bola Banská Bystrica. Je dielom architekta Dušana Kuzma. Pamätník bol dokončený v roku 1969. Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť a je špecializované na vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického oslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania. Počas roka sa v múzeu prezentujú aj krátkodobé tematické výstavy rôzneho charakteru (výtvarné, dokumentárne).
Výstava je tvorená panelmi so stručným historickým zhrnutím a mapkami názorne zobrazujúcimi dané obdobie, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi autentickými dokumentárne filmami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *