PENTAX Image

Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia (117,63 ha), je jedným z nakrajšíchnajhodnotnejších prírodných fenoménov nášho okolia, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. Epigenetický prielom vytvorený zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve časti – Veľký a Malý Manín. Vlhká mikroklíma vysokých skalných stien a bralných útvarov umožňuje výskyt horských druhov a rastlín a živočíchov v malej nadmorskej výške. Na výslnných polohách skalných stien sa nachádzajú teplomilné druhy. V mieste sú horolezecké cvičné terény. Smerom nahor proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo ďalej nachádza Kostolecká tiesňava.

Úzky skalnatý kaňon vznikol epigenézou, t.j. postupným zarezávaním Manínskeho potoka do jurských vápencov Manínskeho bradla. Vznikla tým síce atraktívna, ale ťažko priechodná tiesňava. Obyvatelia Záskalia putujúci na trhy do Bystrice museli v minulosti namáhavo prenášať materiál z vozov po strmom chodníku okolo skalnej ihly Paničky. Pri stavbe cesty cez úžinu boli najužšie miesta prestrieľané a stará cesta je dnes už len hustým lesom. Rezervácia je pozoruhodná krásnymi vápencovými útvarmi – obrými hrncami, skalnými oknami, vežami, ihlami, jaskyňami a najmä teplotnou inverziou. V chladných nižších polohách sa vyskytujú alpínske rastliny – poniklece, prvosienky, tarice, astry a vo vyšších polohách teplomilnejšia flóra. Manínska tiesňava bola v roku 1967 vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *