Lúčanské travertíny

V Lúčkach vystupuje pomerne hrubá vrstva travertínov o mocnosti 40 až 50 m. Staršie travertíny vytvárajú plošinatú vyvýšeninu Skálie západne od štátnej cesty s kótou 644 m n. m.

Vytvárajú tiež ďalšie zrázne skalné steny na západnom a severnom okraji obce zvané Zápoly a Skaličky. Mladšie travertíny vyplňujú terajšie koryto potoka Lúčanka v priestore od kúpeľov po Liptovskú Teplú, kde vytvárajú menšie skalné stupne. Z historických prameňov vieme, že sa v Lúčkach nachádzali dva kameňolomy, v ktorých sa ťažil lúčanský travertín nielen pre miestnu potrebu, ale aj pre vývoz.

V r. 1930 už boli lomy opustené pre nedostatok objednávok. Od 30-tych rokov sa teda ťažilo len pre miestne účely, neskôr (v r. 1963) bola ťažba zakázaná kvôli riziku narušenia režimu podzemných vôd.

Prírodná pamiatka Lúčanské travertíny bola vyhlásená v roku 1975 s výmerou 3,7694 ha a s ochranným pásmom 3,5608 ha.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *