Kapušiansky hrad

Pár kilometrov severovýchodne od Prešova stoja na strmom kopci zrúcaniny Kapušianskeho hradu. Na pomerne strmom kopci, na mieste starého slovanského hradiska postavili v 13. storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever.

V roku 1312 počas bojov medzi Matúšom Čákom a Karolom Róbertom hrad zničili. V 16. storočí hrad prestavali a opevnili na obranu proti Turkom. Počas stavovských povstaní v 17. storočí hrad obsadili kuruci, potom cisárske vojsko a napokon v roku 1709 kuruci hrad znovu dobyli a vyplienený podpálili.
Po uzavretí Satumarského mieru v roku 1711, ktorým sa ukončila séria stavovských povstaní, hrad provizórne opravili, ale už v roku 1715 ho na základe rozhodutia snemu zbúrali, aby sa už nikdy nestal baštou rebelov.

Hrad má prevažne pravouhlú dispozíciu, pozostávajúcu z horného hradu a z predhradia. Prístupný je zo severu, v miestach, kde sa nachádza brána, ktorú strážila vstupná veža – jej základy sú v teréne ešte viditeľné. Predhradie chránil vysoký kamenný múr, sledujúci tvar terénu. Dodnes stoja do značnej výšky kamenné múry. Na niektorých ešte vidno zvyšky omietok, inde sa čiastočne zachovali kamenné ostenia okien, strieľní, portálov. Dodnes sú v niektorých častiach konzoly, ktoré niesli pavlače alebo drevené stropy, možno identifikovat miesta, kde bol krb a miestami vidieť aj nábehy klenieb. V hrúbke muriva veže je zachovaný prevet. Na hradobných múroch sú kamenné krakorce, ktoré kedysi niesli trámový strop miestnosti. Na hradbách sú strieľne so širokou špaletou.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *