OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zrúcanina hradu leží vo výške cca 310 m n.m. 4 km na sever od mesta Žarnovica (časť Revištské Podzámčie) na ostrožnom výbežku Čierneho vrchu pohoria Vtáčnik, vlastne na pravom brehu rieky Hron, ktorá tu vytvára veľký meander. Hradný ostroh je kryštalického pôvodu, dnes zalesnený starším lesným porastom, jeho svahy sú strmé, ťažko prístupné. Veľmi pôsobivá ruina hradu je zasadená do idylického prostredia roztrúsených lazov na predhorí Vtáčnika, kde sa striedajú zmiešané lesy s voľnými lúkami, využívanými na pastvu. Vlastný hrad poskytuje nezabudnuteľný pohľad na Hronský úval a priľahlú oblasť Štiavnických vrchov.

Zrodu Revištského hradu bezprostredne predchádzalo budovanie vojenskoekonomických a správnych centier na podrobenom území Slovenska Maďarmi, v prípade Revištského hradu – Tekovského komitátu. Územie, na ktorom bol hrad vybudovaný, je pred rokom 1228 v listine doložené ako „terra Ryvchke”, pričom sa dostáva do súkromných šľachtických rúk jobagiónov komitátneho Tekovského hradu, ktorý mali povinnosť strážnej a vojenskej služby, konkrétne komesa Leustacha, syna Borsu. Presný rok výstavby hradu nie je známy, ale zaiste práve potomkovia Leustacha využili strmú ostrožinu nad meandrom Hrona k vybudovaniu kamenného gotického hradu, ktorým tak zvýšili aj tak značne ťažkú priepustnosť priľahlého úseku doliny Hrona.

Do dnešných dní sa z hradu dochovala len ruina, ktorej deštrukcia i naďalej pokračuje, takže pôvodná architektúra hradu mizne v sutinách a bujnej vegetácii. I napriek tomuto nepriaznivému stavu je pôdorys hradu dobre sledovateľný, má vysokú vypovedaciu hodnotu a mnohé o pôvodnej architektúre dokumentuje. Je pochopiteľné, že pôdorysné členenie hradu určuje vlastný reliéf hradnej akropoly, ktorý stavitelia využili tak, aby hrad spíňal ako funkciu pevnosti, tak aj funkciu šľachtickej rezidencie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *