Hostovické lúky

Vyhlásená bola v roku 1980 v katastrálnom území Hostovíc na výmere 11,58 ha. Nachádza sa v Laboreckej vrchovine na nive rieky Udavy. Tvorí zachovalé mezofilné a mokré lúky s masovým výskytom chráneného druhu kosatca sibirského, mečika škrodlicovitého, kosienky farbiarskej, vlhokomilných a mokraďových ostríc, čeľadi vstavačovitých. Unikátny je tu výskyt kosatca sibírskeho, ktorý možné na Slovensku nájsť jedine v tejto lokalite.

Hodnotu zvyšuje aj zastúpenie hmyzu, z pavúkov sa tu zistil teplomilný križiak pásavý, na lúke hniezdia cíbik chocholatý, močiarnica mekotavá a chrapkáč poľný.

K lokalite sa dá dostať pohodlne autom alebo na bicykli. Najkrajší pohľad na lúky je v máji a júny, kedy tu kvitnú hojne zastúpené kosatce sibrírske.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *