Dubnický kaštieľ

Dubnický kaštieľ je kultúrnou pamiatkou, ktorá patrí k najhodnotnejším historickým stavbám na Slovensku. Kaštieľ s renesančným jadrom je štvorkrídlová budova nepravidelného tvaru, ktorú začal budovať Gašpar Ilešházi v 40. rokoch 17. storočia na staršom základe. Kaštieľ má ústredný dvor (Átrium) stavaný na terase, ktorej svah tvoril bezpečnostnú priekopu. Stavba sa robila tak, aby bola schopná obrany, čoho dôkazom sú aj kľúčové strieľne.

Po smrti Gašpara Ilešháziho sa dedičstvo rozdelilo medzi jeho dvoch synov. Gabriel dostal časť majetku s kaštieľom a Juraj prevzal nemšovskú kúriu.
Po Gabrielovej smrti sa majiteľom celého panstva stal Juraj Ilešházi, ktorý sa zameral na nedostavané západné krídlo a po príchode vlny baroka tu zriadil barokovú kaplnku Nanebovzatia Panny Márie doplnenú rokokovým inventárom.

Dubnica sa vďaka významnému rodu Ilešháziovcov dostala na vyššiu pozíciu v kultúrno – politickom živote v bývalom Uhorsku. Ilešháziovci, pôvodne zemiansky rod, ktorý bol neskôr povýšený do šľachtického stavu sa po prvýkrát prezentoval palatínom Štefanom, ktorý sa usadil na Trenčianskom hrade v roku 1594. Reprezentačné miestnosti sú zariadené zberateľskými predmetmi z rôznych slohových období. Súčasťou múzea je aj stála expozícia dubnických výtvarníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *