Drevený kostolík sv. Bazila

 Stavba drevenébo kostolíka sv. Bazila Veľkého bola postavená v polovici 18. storočia v obci Krajné Čierno v okrese Svidník.

Trojdielna zrubová stavba je prikrytá valbovou šindľovou strechou s dvomi vežičkami. Kostol je situovaný na návrší nad obcou. Konštrukcia je postavená na skalnom základe a prikrytá sedlovou strechou s dvoma vežami. Steny vo vnútri a zvonku majú doštené šalovanie. Vstup tvorí dvojkrídlová brána doplnená krížom. Interiér je prevažne barokový, pochádza z II. polovice 18. storočia.
Barokový ikonostas je z konca 18. storočia. V interiéri sa nachádza zaujímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu. Ikona Ukrižovania je na oltári v zákristii. Strecha je pokrytá ručne vyrobenými šindľami. Okolo kostola je plot tiež pokrytý šindľami. Cerkva svojou architektúrou patrí medzi byzantské sakrálne stavby, kde je vykonávaný východný obrad a cirkevná liturgia Jána Zlatoústeho. Interiér cerkvi tvorí barokový ikonostas s polychrómovanou drevorezbou a s ikonami, ktoré boli zhotovené v 18. storočí.

Pozoruhodnosťou je, že na začiatku obce je ešte jedna drevená cerkva pokrytá plechovou krytinou. Zaujímavosťou drevených cerkvi vo Svidníckom regióne je, že boli budované v čase panovania Márie Terézie. Z tohto obdobia je najstaršia v Ladomirovej, ktorá bola postavená v 1742 roku a najmladšie v Krajnom Čiernom a Hunkovciach. Do rovnakého obdobia je možno zaradiť cerkvu z Vyšného Komárnika, ktorá vyhorela v novembri 1914 pri bojových operáciách prvej svetovej vojny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *