Brekovský hrad

Brekovský hrad bol stredoveký hrad, ktorého ruiny možno ľahko sledovať medzi Strážskym a Humenným. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi – Jasenov, Vinné, Čičava. Zrúcaniny hradu stoja na holom kopci v západnom výbežku Vihorlatských vrchov. Postavili ho v 13. storočí a patril do sústavy hradov na uhorsko – poľskej ceste. V prvej polovici 15. storočia zosilnili jeho opevnenia a krátko potom zohral významnú úlohu vo vnútropolitických zápasoch, najmä v roku 1466, keď sa pod jeho hradbami stretli v boji vojská kráľa Mateja K  orvína a jeho odporcu, poľského kráľa Kazimíra IV.

V rokoch 1484 – 1488 bol v rukách Zápoľských, ktorí hrad rozšírili a ďalej zdokonaľovali jeho opevnenie. Od tých čias hrad pustol a dodnes sa z neho zachovali iba zvyšky múrov.  Najstaršie jadro hradu má oválny pôdorys a je umiestnené na najvyššom mieste vápencového brala. K nemu sa pripája na juhozápade veža. Táto stavebná etapa je z prelomu 13. a 14. storočia. Podnes ostali zachované múry do výšky až troch podlaží, jasne naznačujúci predchádzajúci stav budov. Viditeľné sú aj brány, prechod do horného hradu, ktorý bol pravdepodobne vybavený padacím mostom. Pivnice sú sčasti klenuté a v západnej časti je jasne viditeľná kuchyňa s otvoreným ohňom, výlevkou a obrovským dymovodom. Z kaplnky sa veľa nezachovalo. Medzi nálezmi z archeologického výskumu Zemplínskeho múzea v Michalovciach má významné miesto bohatá kolekcia neskororenesančných kachlíc. Ešte dôležitejším nálezom sú nálezy keramiky, železných hrotov š

ípov slovanského hradiska. Dnes je hrad majetkom štátu. Ten na opravu, alebo aspoň na konzerváciu nemá v súčasnosti prostriedky a ani na najbližšie obdobie žiadne práce neplánuje.

Pôvodne na tomto mieste stálo slovanské hradisko. Po jeho zániku bol na jeho základoch vybudovaný Brekovský hrad.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *