Bobrova raľa

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Bobrova raľa sa nachádza v Oravskej obci Podbiel.  Leží na svahoch pohoria Oravská Magura, predstavuje začiatok Západných Tatier-Roháčov. Ide o najväčší zachovaný komplex pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe.

Bobrova raľa – súbor drevených  ľudových stavieb z konca 19. a začiatku 20. storočia do dnešných dní vytvára malebné prostredie obce Podbiel. Bobrovská roľnícka usadlosť sa spomína v februári z roku 1626 . Nájdeme tu až 64 pôvodných dreveníc z konca 19. storočia. Pôvodne bývali v jednom dome spolu dve rodiny – každá v jednej izbe a kuchyňu s pitvorom mali spoločné.
Veľká väčšina novej výstavby však bola presunutá mimo centrum obce, takže celý komplex pôvodnej drevenej architektúry, ako aj urbanistický charakter obce, zostali len málo narušené. Zachovaný komplex hospodárskych dvorov má význam nielen z hľadiska odborného, ale aj kultúrno-historického a turisticko-rekreačného. Autentičnosť sídelnej formy obce, jednotlivých hospodárskych dvorov a samotných typov domov dokazujú jedinečnosť tejto obce v rámci Slovenska. Zachovaná drevená ľudová architektúra v Podbieli ako aj atraktivita okolitej krajiny vytvárajú predpoklady pre jej ďalší život a rozvoj.

Väčšina objektov už nie je trvalo obývaná, viaceré z nich však slúžia na rekreačné účely. Niektoré domy slúžia v súčasnosti na ubytovanie turistov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *